Κοτσιφάλι Ν

Καταγωγή

Κρήτη, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Κλώνοι :

Kotsifali N ENTAV-INRA®  011VNB

Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Πρώιμη εώς μέση ωρίμανση
  • Υψηλή παραγωγικότητα
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μικρά σταφύλια και μέτριες ρώγες
  • Πολύπλοκη αρωματική παλέτα
  • Χαμηλή χρωματική ένταση