Κολινιάτικο Ν

Καταγωγή

Αρκαδία & Δυτ. Πελοπόννησος, Ελλάδα

Συνώνυμα

Ευγενικό

Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Πολύ υψηλή παραγωγικότητα
  • Όψιμη ωρίμανση

 

Οινολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια σταφύλια με μέτριες προς μικρές ρώγες
  • Αρώματα κόκκινων φρούτων και βοτανικοί χαρακτήρες
  • Μέτριο φαινολικό δυναμικό, χαμηλή χρωματική ένταση