Άρριζα Υποκείμενα

Πρόκειται για μοσχεύματα υποκειμένων με διαστάσεις από 30 έως 120 εκατοστά. Τα μοσχεύματα μπορούν να διατεθούν επεξεργασμένα (αφαίρεση οφθαλμών με μηχανικό τρόπο) ή αυτούσια (με οφθαλμούς). Υλικό διατίθεται κυρίως σε 5 υποκείμενα Richter 110 (R 110), Paulsen 1103 (P 1103), Ruggeri 140 (Ru 140), 41 B Millardet et de Grasset (41 B) και Sélection Oppenheim 4 (SO4).