Εγκαταστάσεις

Η έδρα του φυτωρίου βρίσκεται στο Λεόντιο Κορινθίας, μέσα στην ζώνη ΠΟΠ της Νεμέας. Σε ένα χώρο 68 στρεμμάτων εκτείνονται οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, με τις γραμμές παραγωγής, συσκευασίας, διαλογής και συντήρησης των προϊόντων.

 

• Οι σύγχρονοι θάλαμοι στρωμάτωσης εγγυώνται για την παραγωγή φυτών με υψηλή ποιότητα συγκόλλησης του εμβολίου με το υποκείμενο.

• Τα νέα σύγχρονα ψυγεία, μας εξασφαλίζουν τις ιδανικές συνθήκες συντήρησης των προϊόντων μας.

• Τα καλοδιατηρημένα θερμοκήπια μας, μας δίνουν την δυνατότητα παραγωγής ιδιαίτερων προϊόντων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

• Ο υπερσύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός μας,  εξασφαλίζει επεξεργασία απαράμιλλης ποιότητας στο φυτικό υλικό που εισάγεται στοφυτώριο και εξάγεται από αυτό.

 

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν συνολικά 2000 m² στεγαζόμενο χώρο και 2500m³ σύγχρονα ψυγεία όπου και συντηρείται το υλικό σε άριστες συνθήκες. Ταυτόχρονα οι επενδύσεις στον πιο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό εκφράζουν τη συνέπεια της εταιρείας VNB απέναντι στους αμπελουργούς.