Κυδωνίτσα Β

Καταγωγή

Λακωνία, Ελλάδα

Συνώνυμα
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Μέση προς όψιμη ωρίμανση
  • Πολύ υψηλή γονιμότητα οφθαλμών
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια σταφύλια με μέτρια ρώγα
  • Αρώματα λευκών φρούτων
  • Μέτρια προς υψηλή οξύτητα