Εμβόλια σε Κληματίδες

Πρόκειται για κληματίδες εμβολίων κατηγορίας είτε Πιστοποιημένου είτε Standard. Οι κληματίδες διατίθενται σε δέματα των χιλίων εμβολίων. Η παραγγελία χρειάζεται να πραγματοποιείται έως αρχές Ιανουαρίου και η διάθεσή τους γίνεται από Ιανουάριο έως τέλος Μαΐου.