Λαγόρθι Β

Καταγωγή

Αιγιαλεία, Αχαΐα, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Μελισσάκι, Verdeca
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μεγάλη ευρωστία
  • Υψηλή παραγωγικότητα
  • Μέσης προς όψιμης ωρίμανσης
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μέτριο σταφύλι μέτριες ρώγες
  • Φυτικά αρώματα
  • Χαμηλή εώς μέτρια οξύτητα