Λημνιό Ν

Καταγωγή

Λήμνος, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Καλαμπάκι
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Πολύ όψιμη ωρίμανση
  • Ανθεκτικότητα στην ξηρασία
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μικρά σταφύλια και μέτριες ρώγες
  • Μέτρια χρωματική ένταση 
  • Μέτρια οξύτητα