Φυτώριο

Το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους αμπελουργούς, μας οδηγεί στο να επενδύουμε σε όλα τα παραγωγικά στάδια του φυτωρίου. Οι εγκαταστάσεις μας συνεχώς βελτιώνονται, μεγαλώνουν και εκσυγχρονίζονται. Οι ανάγκες για πρώτη ύλη με πολύ υψηλές προδιαγραφές, μας ώθησαν στην δημιουργία μητρικών φυτειών σε μια απομονωμένη περιοχή της ορεινής Αργολίδας, την Αλέα. Η διατήρηση αυτών των υψηλών φυτοϋγειονομικών προδιαγραφών του μητρικού υλικού και η θέλησή μας για παραγωγή φυτών με υψηλά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο, στη συνέχεια μας κατευθύναν στην καλλιέργεια του φυτωρίου σε μια παρθένα περιοχή της ορεινής Κορινθίας, την Στυμφαλία.