Κοϊνιάρικο Ν

Καταγωγή

Αν. Μακεδονία & Ήπειρος, Ελλάδα

Συνώνυμα

Σεράπι

Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Πολύ όψιμη ωρίμανση
  • Υψηλή γονιμότητα οφθαλμών
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια σταφύλια και μέτριες εώς μεγάλες ρώγες
  • Υψηλή συγκέντρωση φαινολικών
  • Μέτρια χρωματική ένταση