Γλάστρες

Οι γλάστρες είναι έριζα εμβολιασμένα φυτά ηλικίας από 2 έως 8 ετών.

Οι γλάστρες 2 ή 3 ετών έχουν όγκο από 2,5 έως 5 λίτρα και είναι διαθέσιμες σε διάφορες διαστάσεις και σχήματα (τετράγωνες, στρογγυλές). Πρόκειται για ένα προϊόν που μπορεί να δώσει λύση στους αμπελουργούς που επιθυμούν είτε να αντικαταστήσουν φυτά στον αμπελώνα τους είτε να έχουν μία πολύ γρήγορη παραγωγή σταφυλιών, σε ένα πολύ μικρό αμπέλι.

Οι γλάστρες 4+ ετών έχουν όγκο από 8  έως 12 λίτρα. Πρόκειται για φυτά που είναι σε πλήρη παραγωγή ήδη, με μεγάλους κορμούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν  από μικρούς «ερασιτέχνες» αμπελουργούς που επιθυμούν να έχουν κάποια φυτά στον προσωπικό τους χώρο.