Καλλιέργεια

Η προσπάθεια διατήρησης της υψηλής ποιότητας του φυτικού υλικού συνεχίζεται με την καλλιέργεια των φυτών σε παρθένα εδάφη όπου δεν έχουν ξανακαλλιεργηθεί αμπέλια.

Σε μια περιοχή όπου εξαιτίας του υψόμετρού της και των κλιματικών συνθηκών της έχει πολύ χαμηλό εντομολογικό (ψευδόκοκκους κ.α.) και μυκητολογικό (Περονόσπορος, Ωίδιο, Φόμοψη κ.α.) ρίσκο.