Προϊόντα

Η VNB είναι μια εταιρεία με ολιστική προσέγγιση στη παραγωγή και τον πολλαπλασιασμό των φυτών αμπέλου. Βασικές κατηγορίες προϊόντων με τις οποίες ασχολείται είναι τα έρριζα εμβολιασμένα, έρριζα υποκείμενα, άρριζα υποκείμενα, εμβολιασμένα σε κύπελλο, εμβόλια σε κληματίδες και γλάστρες. Η εξέλιξη και ο οραματισμός συνεχώς νεών και ποιοτικότερων προϊόντων αποτελεί βασικό θεμέλιο της VNB.