Προϊόντα

Η VNB  προσεγγίζει ολιστικά την παραγωγή και τον πολλαπλασιασμό των φυτών αμπέλου. Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων με τις οποίες ασχολείται είναι τα έρριζα εμβολιασμένα φυτά, τα έρριζα υποκείμενα, τα άρριζα υποκείμενα, φυτά εμβολιασμένα σε κύπελλο, εμβόλια σε κληματίδες και γλάστρες. Ως εκ τούτου, αναζητούμε διαρκώς την εξέλιξη των προϊόντων μας παρουσιάζοντας νέες και ποιοτικότερες επιλογές υπηρετώντας τις αρχές της VNB.