Αττική Ν

Καταγωγή
  • ΙΕΛΥΑ, Ελλάδα
Συνώνυμα
  • Attica N
  • Κλώνοι :

Attiki N. ENTAV-INRA®  005VNB

Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μεγάλη ευρωστία
  • Πρώιμη ωρίμανση
  • Υψηλή γονιμότητα οφθαλμών, μεγάλη παραγωγή
Τεχνολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια προς μεγάλα σταφύλια με μεγάλες ρώγες
  • Ελαφρώς εμφάνιση μικρού κουκουτσιού
  • Γευστικά σταφύλια με ελκυστική εμφάνιση