Ασπρούδα Σαντορίνης Β

Καταγωγή

Σαντορίνη, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Κατσανό
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Μέσης ωρίμανσης
  • Μέσης εως υψηλής παραγωγικότητας
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μικρά εώς μέτρια σταφύλια, με μέτριες ρώγες
  • Μέτρια έως υψηλή οξύτητα
  • Αρώματα λευκών φρούτων