Βιδιανό Β

Καταγωγή

Κρήτη, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Αβιδιανό
  • Κλώνοι:

ENTAV-INRA®  007VNB

Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μεγάλη ευρωστία
  • Μέση προς όψιμη ωρίμανση
  • Πλάγια κατεύθυνση βλαστών
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μεγάλα σταφύλια με μέτρια προς μεγάλη ρώγα
  • Υψηλή οξύτητα
  • Αρώματα λευκόσαρκων και τροπικών φρούτων