Βερτζαμί Ν

Καταγωγή

Λευκάδα, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Βαρτζαμί, Βαρσαμί, Λευκαδίτικο, Λευκάδα (Κύπρος)
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Πολύ όψιμης ωρίμανσης
  • Υψηλή γονιμότητα οφθαλμών
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια σταφύλια και μέτριες ρώγες
  • Μέτρια εώς υψηλή οξύτητα
  • Υψηλή συγκέντρωση τανινών