Βάφτρα Ν

Καταγωγή

Κυκλάδες, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Βάφτρα N
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μεγάλη ευρωστία
  • Υψηλή παραγωγικότητα
  • Πολύ όψιμης ωρίμανσης
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μεγάλα σταφύλια με μέτριες ρώγες
  • Χαμηλή εώς μέτρια χρωματική ένταση