Ασύρτικο Β

Καταγωγή
  • Σαντορίνη, Ελλάδα
Συνώνυμα
  • Κλώνοι : 

ENTAV-INRA®  004VNB

Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Όψιμη ωρίμανση
  • Υψηλή ανθεκτικότητα στη ξηρασία
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια εώς μικρά σταφύλια με μέτρια ρώγα
  • Αρώματα εσπεριδοειδών, ορυκτότητας & λευκά φρούτα
  • Υψηλή οξύτητα & υψηλή περιεκτικότητα σε φαινολικά