Ασκαθαριά Μαύρη Ν

Καταγωγή

Κυκλάδες, Ελλάδα

Συνώνυμα
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια προς μεγάλη ευρωστία
  • Ώψιμη ωρίμανση
  • Ανθεκτική στην ξηρασία
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μεγάλα σταφύλια, με μέτριες ρώγες
  • Χαμηλή οξύτητα
  • Χαμηλή χρωματική ένταση