Αττική Ν

Καταγωγή

ΙΕΛΥΑ, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Aττική N
  • Κλώνοι :

Aττική N. ENTAV-INRA®  005VNB

Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μεγάλη ευρωστία
  • Πρώιμη ωρίμανση
  • Υψηλή γονιμότητα οφθαλμών, μεγάλη παραγωγή
Τεχνολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια προς μεγάλα σταφύλια με μεγάλες ρώγες
  • Ελαφρώς εμφάνιση μικρού κουκουτσιού
  • Γευστικά σταφύλια με ελκυστική εμφάνιση