Βλάχικο Ν

Καταγωγή

Ιωάννινα, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Βλάχος
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μεγάλη ευρωστία
  • Πολύ όψιμη ωρίμανση
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια σταφύλια και μέτριες ρώγες
  • Αρώματική παλέτα μπαχαρικών, βοτανικά αρώματα και αρώματα λευκού πιπεριού.
  • Μέτρια εώς χαμηλή χρωματική ένταση