Βιλάνα Β

Καταγωγή

Κρήτη, Ελλάδα 

Συνώνυμα
  • Βιλάνα
  • Κλώνοι :

ENTAV-INRA®  009VNB

Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μεγάλη ευρωστία
  • Υψηλή γονιμότητα
  • Ευαισθησία στο ωίδιο και τον βοτρύτη 
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μεγάλα σταφύλια και μέτριες ρώγες
  • Ευχάριστα αρωματικά κρασιά, αρώματα ανθέων και λευκών φρούτων
  • Μέτρια οξύτητα