Κορινθιακή Ν

Καταγωγή

Πελοπόννησος, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Κορινθιακή σταφίδα
  • Κλώνοι :

ENTAV-INRA®  010VNB

Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια προς υψηλή ευρωστία
  • Πρώιμη ωρίμανση
  • Υψηλή γονιμότητα οφθαλμών ακόμα και στους οφθαλμούς της βάσης της κληματίδας
Τεχνολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια προς μεγάλα σταφύλια με μικρές ρώγες χωρίς κουκούτσι
  • Υψηλή συγκέντρωση σακχάρων
  • Χρησιμοποιείται συνήθως για ξερή σταφίδα