Αράκλινος Ν

Καταγωγή

Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Ρακλινό
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Υψηλή παραγωγικότητα
  • Μέση εώς όψιμη ωρίμανση
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μικρά εώς μέτρια σταφύλια με μέτριες ρώγες
  • Μέτρια έως χαμηλή χρωματική ένταση