Αθήρι Β

Καταγωγή

Νότιο Αιγαίο, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Αθήρι άσπρο
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Ώψιμη ωρίμανση
  • Ανθεκτικότητα στην ξηρασία
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια σταφύλια & μέτριες ρώγες
  • Ελαφρώς αρωματικά κρασιά
  • Μέτρια εώς χαμηλή οξύτητα