Σιδερίτης Rs

Καταγωγή

Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Χειμωνιάτικο
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Πολύ μεγάλη ευρωστία
  • Πάρα πολύ όψιμη ωρίμανση
  • Υψηλή γονιμότητα οφθαλμών και μεγάλη παραγωγή
Τεχνολογικά Στοιχεία
  • Μεγάλα σταφύλια με μεγάλες ρώγες
  • Χαμηλή παραγωγή σακχάρων