Τσαούσι B

Καταγωγή

Κεφαλλονιά (Ελλάδα)

Συνώνυμα
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Υψηλή γονιμότητα οφθαλμών
Οινολογικά Στοιχεία
  • Χαμηλή εώς μέτρια οξύτητα
  • Ελαφρώς αρωματικά