Ρωμέικο N

Καταγωγή

Κρήτη (Ελλάδα)

Συνώνυμα
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Υψηλή ευρωστία
  • Μέση έως όψιμη ωρίμανση
Οινολογικά Στοιχεία