Αηδάνι Μαύρο Ν

Καταγωγή

Κυκλάδες, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Μαυραήδανο, Μαυραϊδανο
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μεγάλη ευρωστία
  • Πολύ όψιμη ωρίμανση
  • Ανθεκτικότητα στην ξηρασία
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μεγάλα σταφύλια και μεγάλες ρώγες
  • Χαμηλή οξύτητα
  • Μέτρια εώς χαμηλή χρωματική ένταση