Σερφιώτικο B

Καταγωγή

Κυκλάδες (Ελλάδα)

Συνώνυμα
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Πολύ μεγάλα σταφύλια
Οινολογικά Στοιχεία
  • Παραγωγή κυριώς ροζέ κρασιών