Μοσχοφίλερο N

Καταγωγή

Μαντινεία, Αρκαδία, Ελλάδα

Συνώνυμα
 • Μαυροφίλερο
 • Κλώνοι:

ENTAV-INRA® 017VNB

Αγρονομικά Στοιχεία
 • Πολύ μεγάλη ευρωστία
 • Όψιμη ωρίμανση
 • Υψηλή γονιμότητα οφθαλμών
 • Συχνά προβλήματα ανθόρροιας
Οινολογικά Στοιχεία
 • Μέτριο εώς μικρό σταφύλι με μέτριες ρώγες
 • Μέτρια εώς υψηλή οξύτητα
 • Μεγάλη αρωματική πολυπλοκότητα (λουκούμι, τριαντάφυλλο, εσπεριδοειδή κ.ά.).
 • Μέτρια δομή
 • Ξηρά και αφρώδη κρασιά με μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης