Φωκιανό N

Καταγωγή

Ικαρία (Ελλάδα)

Συνώνυμα
  • Ερικαράς
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Πρώιμη ωρίμανση
  • Ευαίσθητη στην ξηρασία
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια σταφύλια και μέτριες ρώγες
  • Χαμηλή οξύτητα
  • Μέτρια χρωματική ένταση