Αηδάνι Λευκό Β

Καταγωγή

Σαντόρινη, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Κλώνοι :

ENTAV-INRA®  003VNB

Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μεγάλη ευρωστία
  • Πολύ όψιμης ωρίμανσης
  • Μεγάλη πυκνότητα σταφυλιού
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια προς μεγάλα σταφύλια, με μέτρια ρώγα 
  • Μέτρια οξύτητα
  • Έντονα φυτικά αρώματα & λευκά φρούτα