Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

BAKASIETAS

VNB – Φυτώρια Αμπέλου Μπακασιέτα
Λεόντιο Νεμέας 20500, Κόρινθος / Ελλάδα
Τηλ: +30 2746 061 711 / +30 2746 061 444
Fax: +30 2746 061 712 / e-mail: vnb@bakasietas.gr

Στείλτε μας το μήνυμα σας.


Newsletter