Μονεμβάσια B

Καταγωγή

Μονεμβασιά, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • ΜονοβασιάΜονομβασίτικο
  • Κλώνοι:

ENTAV-INRA® 016VNB

Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μέτρια ευρωστία
  • Υψηλή γονιμότητα
  • Μέσης προς όψιμης ωρίμανσης
Οινολογικά Στοιχεία
  • Χαμηλή προς μέτρια οξύτητα
  • Αρώματα ανθέων και λευκών φρούτων