Το χρονοδιάγραμμα παραγωγής φυτών αμπέλου και η σημασία της έγκαιρης παραγγελίας

Ο συνδυασμός ποικιλίας-υποκειμένου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα, την απόδοση και τη συνολική υγεία ενός νέου αμπελώνα. Τα διάφορα υποκείμενα και ποικιλίες-κλώνοι προσαρμόζονται σε διαφορετικούς τύπους εδαφών και κλιματολογικών συνθηκών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τους αμπελουργούς να μελετήσουν και να επιλέξουν προσεκτικά τον κατάλληλο συνδυασμό που ταιριάζει στο terroir τους.

Εάν ένας παραγωγός περιμένει πολύ για να πραγματοποιήσει μια παραγγελία, μπορεί να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσει τον συγκεκριμένο συνδυασμό ποικιλίας-κλώνου-υποκειμένου που χρειάζεται, καθώς η ζήτηση για ορισμένους συνδυασμούς μπορεί να είναι υψηλή και το διαθέσιμο υλικό περιορισμένο.

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα παραγωγής, τα φυτά αμπέλου χρειάζονται περίπου 16 μήνες για να παραχθούν.

Συνεπώς, η έγκαιρη παραγγελία φυτών αμπέλου είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του συνδυασμού ποικιλίας-κλώνου-υποκειμένου που ταιριάζει καλύτερα στο κάθε terroir και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παραγωγού.