Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Φυτοπαθολογία αμπέλου (β)

Φυτοπαθολογία αμπέλου (β)

Σημαντικοί εχθροί επίσης για το αμπέλι και όχι ιάσιμοι, είναι τα φυτοπλάσματα και οι ιώσεις. Και οι δύο κατηγορίες ασθενειών δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν κατασταλτικά. Ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των ασθενειών είναι προληπτικά. Πρώτα από όλα τα Φυτοπλάσματα της αμπέλου είναι κυρίως δύο ως βασικοί εχθροί : α) χρυσίζουσα χλώρωση (Flavescence Doree) και β) μαύρο ξύλο (Bois Noir). Πρόκειται για δύο φυτοπλάσματα με τεράστια οικονομική σημασία σε κάποιες χώρες όπως είναι η Γαλλία (κυρίως νότια και Ανατολική) και η Βόρεια Ιταλία. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουν αναφερθεί ακόμη, μεγάλες ζημιές σε αμπελώνες. Βέβαια υπάρχουν και τα δύο φυτοπλάσματα, και κυρίως η χρυσίζουσα χλώρωση, αλλά επειδή οι ποικιλίες μας δεν είναι πολύ ευαίσθητες η εξάπλωση τους είναι πολύ αργή και σε μικρή συχνότητα. Αντίθετα ποικιλίες, όπως το Chardonnay, η Alicante H. Bouschet και η Barbera, είναι πάρα πολύ ευαίσθητες σε αυτά τα δύο φυτοπλάσματα με αποτέλεσμα στις περιοχές όπου καλλιεργούνται αυτές οι τρεις ποικιλίες να υπάρχει τρομερά μεγάλο πρόβλημα.