Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Φυτοπαθολογία αμπέλου (α)

Φυτοπαθολογία αμπέλου (α)

Βέβαια η φυτοπροστασία αναφέρεται και έχει και άμεση επίδραση, μόνο στις γνωστές μυκητολογικές και εντομολογικές ασθένειες όπως είναι ο Περονόσπορος, το Ωίδιο, ο Βοτρύτης και η ευδεμίδα και πολλές άλλες. Όταν όμως αναφερόμαστε σε άλλες ασθένειες, όπως είναι οι μυκητολογικές ασθένειες ξύλου π.χ. Σύμπλοκο Ίσκας ή Ευτυπίωση και τα βακτήρια π.χ. Agrobacterium Vitis,  τότε δυστυχώς τα όπλα του αμπελουργού κατασταλτικά είναι σχεδόν ασήμαντα. Δυστυχώς σε τέτοιου είδους ασθένειες το ποιο σημαντικό στοιχείο είναι το υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό.

Φώτος ΙΣΚΑΣ – Μαύρος Θάνατος των Μπρατσων – Βακτηριακή νέκρωση