Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Φυτοπροστασία αμπέλου συμβατική & βιολογική

Φυτοπροστασία αμπέλου συμβατική & βιολογική

Στις μέρες μας η φυτοπροστασία της αμπέλου θεωρείται πλέον μια «εύκολη» διαδικασία είτε αυτή είναι συμβατική είτε είναι βιολογική. Βέβαια σε κάθε περίπτωση υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που υπεισέρχονται και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών όπως είναι το κλίμα, το έδαφος, η ποικιλία, το μέγεθος της παραγωγής κ.α. Σε κάθε περίπτωση όμως, πλέον, η επιστήμη και η τεχνολογία των φαρμακευτικών εταιρειών είτε σε συμβατικά είτε σε βιολογικά σκευάσματα μπορεί να δώσει λύσεις… Το μεγάλο ερώτημα που γεννιέται, και αυτό είναι και το κριτήριο που αλλάζει οποιοδήποτε πρόγραμμα ή μελέτη οποιαδήποτε εταιρείας: είναι το οικονομικό κόστος. Ναι, μεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, και κυρίως προληπτικά, αλλά με τι κόστος και αν αυτό είναι βιώσιμο για την αμπελουργική εκμετάλλευση.. του οποιουδήποτε αμπελουργού;

Σήμερα λοιπόν ο οποιοδήποτε αμπελουργός για να μπορέσει να διαχειριστεί το οικονομικό κόστος της φυτοπροστασίας των αμπελώνων του, πρέπει και είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζει τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του, να γνωρίζει ο ίδιος τις ευαισθησίες των ποικιλιών ξεχωριστά και φυσικά να γνωρίζει την συμπεριφορά των μυκητολογικών ασθενειών. Έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόζει το λιγότερο επιβαρυμένο και το περισσότερο επιτυχές πρόγραμμα φυτοπροστασίας.