Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Εγκατάσταση Αμπελώνα

Εγκατάσταση Αμπελώνα

Η εγκατάσταση ενός αμπελώνα σήμερα πρέπει να ακολουθεί, μια πολύ σοβαρή επιστημονική, νομοθετική, και κοινωνική μελέτη . Χρειάζεται να γίνεται ορθή αξιολόγηση όλων των δεδομένων και πληροφοριών που μπορεί να έχει ένας αμπελουργός, ώστε να επιλέξει τον δυνατότερο θετικό συνδυασμό υποκειμένου, ποικιλίας και κλώνου.  Πλέον στις μέρες, τόσο η εμπειρία, όσο η γνώση που προέρχεται μέσα από την επιστήμη μπορούν να μας δώσουν δεκάδες εφόδια για να εγκαταστήσουμε έναν ιδανικό αμπελώνα. Και σε συνδυασμό με την νομοθεσία και την ιστορία – παράδοση, μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε τα λιγότερα δυνατόν λάθη στην εγκατάσταση ενός σύγχρονου και «σωστού» Αμπελώνα.

 

Τα βασικά σημεία όπου ο αμπελουργός χρειάζεται να επικεντρώσει την προσοχή του είναι:

 

     1. Τομές εδάφους και Αναλύσεις εδάφους

Στις φωτογραφίες διακρίνονται 2 διαφορετικές τομές, στις οποίες μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι μια τομή εδάφους είναι απαραίτητη γιατί το έδαφος πολύ πιθανόν να αλλάζει από κάποιο συγκεκριμένο βάθος και στην συνέχεια.

Σε αυτές τις τομές χρειάζεται να πάρουμε δείγματα χώματος είτε σε βάθη (0 – 30, 30 – 60 και 60 -90 cm) είτε σε βάθη (0 -50, 50 -100 και 100 – 150 cm). Σε αυτά τα δείγματα πρέπει να γίνονται αναλύσεις κυρίως στα εξής στοιχεία : Ενεργό και Ολικό Ασβέστιο, Οργανική Ουσία, Μηχανική σύσταση εδάφους (% άμμος, άργιλος, ιλύς), pH, υδατοκορεσμός και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Αυτά είναι τα ελάχιστα που χρειάζεται μια ανάλυση εδάφους για να μπορέσει να καθοδηγήσει κάποιον ειδικό για την επιλογή του φυτικού υλικού.

 

     2. Αναλύσεις για Νηματώδεις

Πρόκειται για μια ανάλυση που δυστυχώς οι αμπελουργοί στην Ελλάδα δεν δίνουν αρκετή σημασία. Πρέπει όμως να θεσμοθετηθεί ως μια απαραίτητη προϋπόθεση η ανάλυση για τους νηματώδεις, γιατί πλέον και στην Ελλάδα το ποσοστό του Πιστοποιημένου Υλικού που χρησιμοποιείται αυξάνεται συνεχώς και στις Ελληνικές ποικιλίες αμπέλου. Συνεπώς, δεν γίνεται ο αμπελουργός να επιθυμεί να φυτέψει Πιστοποιημένο υλικό χωρίς να γνωρίζει αν το έδαφός του είναι καθαρό ή όχι από νηματώδεις. Οι  νηματώδεις που είναι επιβλαβείς για το αμπέλι και μεταφέρουν κυρίως την ίωση του Μολυσματικού εκφυλισμού είναι κυρίως οι νηματώδεις των γενών Χiphinema spp.και Meloidogyne spp.

 

     3. Βαθιά άροση

Η άροση του εδάφους αποτελεί ίσως έναν από τους μεγαλύτερους καταλύτες για την εγκατάσταση ενός αμπελώνα υγιούς, παραγωγικού, ποιοτικού και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Η εμπειρία, αλλά κυρίως τα επιστημονικά δεδομένα έχουν αποδείξει ότι η ορθή άροση μπορεί να οδηγήσει σε έναν πραγματικά μεγάλο αμπελώνα, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Αντίθετα μια όχι ορθή άροση, οδηγεί σε αμπελώνες μη παραγωγικούς, μη ποιοτικούς, με όχι ορθολογική ανάπτυξη των φυτών, και γενικότερα έναν «άρρωστο» αμπελώνα. Για την Ορθή άροση, δύο είναι τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται να προσέχουμε α) η υγρασία του εδάφους, το όργωμα του τεμαχίου πρέπει να γίνεται  όταν το έδαφος δεν έχει αρκετή υγρασία, και συνήθως ιδανική περίοδος είναι το τέλος του καλοκαιριού και η αρχή του φθινοπώρου, β) το βάθος, όσο σε μεγαλύτερο βάθος πραγματοποιηθεί το όργωμα τόσο καλύτερα είναι για το αμπελώνα. Βέβαια αυτό εξαρτάται άμεσα και από το ποσοστό της άμμου που έχει το έδαφος και το ποσοστό χαλικιών. Όμως ένα ελάχιστό βάθος θα μπορούσε να οριστεί ως τα 70 cm, αυτή την στιγμή στην Ελλάδα…

 

     4. Τοπογραφία & Κλίμα της  περιοχής

Σημαντικές πληροφορίες για την σωστή επιλογή τόσο του υποκειμένου, όσο και της ποικιλίας και του κλώνου δίνει και η τοπογραφία σε συνδυασμό με το κλίμα της περιοχής. Στοιχεία όπως το υψόμετρο του αμπελώνα, η πιθανή κλίση, η έκθεση, το ανάγλυφο της περιοχής γενικότερα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές πληροφορίες ως προς την επιλογή τόσο του φυτικού υλικού. Επίσης το μέσο όρο βροχόπτωσης και οι πιθανοί αέρηδες ή όχι σε μια περιοχή βοηθούν αρκετά για την ποιο εξειδικευμένη επιλογή μιας ποικιλίας ή και ενός κλώνου. Για παράδειγμα η ποικιλία Μαλαγουζιά έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε περιοχές όπου οι αέρηδες είναι έντονοι, αφού μειώνονται οι προσβολές από όξινη σήψη. Επίσης σε μια περιοχή με έντονο αέρα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή του κλώνου της ποικιλίας Syrah, αφού υπάρχουν κλώνοι ποιο ευαίσθητοι και κλώνοι ποιο ανθεκτικοί στην πτώση των βλαστών την άνοιξη.

 

     5. Νομοθεσία και Παράδοση

Πρώτα από όλα χρειάζεται να γνωρίζει ο αμπελουργός τι τύπο κρασιού θέλει να κάνει, σύμφωνα με την γεωγραφική περιοχή στην οποία είναι, ανάλογα την κατηγορία που θέλει να εντάξει το κρασί (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ή Επιτραπέζιος) και σύμφωνα με τις πιθανές απαιτήσεις της αγοράς που θα προσεγγίσει (τοπική, εθνική, διεθνής). Στην συνέχεια ο αμπελουργός δεν πρέπει να ξεχάσει κάτι αρκετά σημαντικό : την υφιστάμενη νομοθεσία όσο αφορά τις προτεινόμενες και συνιστώμενες ποικιλίες ανά περιφέρεια. Και φυσικά η παράδοση και η ιστορία της περιοχής του, αποτελεί επίσης έναν σημαντικό παράγοντα στην τελική απόφαση για την ποικιλία του αμπελώνα του.