Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Συντήρηση μοσχευμάτων

Συντήρηση μοσχευμάτων

Τόσο τα υποκείμενα, όσο και τα εμβόλια, αφού ψεκαστούν με φάρμακο για τον Βοτρύτη, συσκευάζονται αεροστεγώς και μπαίνουν στους ειδικούς θαλάμους της VNB. Η ποιότητα της συντήρησης είναι πάντα πολύ σημαντική για τη φυσιολογία και τη λειτουργία των κλημάτων  τόσο για την καλλιέργεια στο φυτώριο όσο και για την περαιτέρω καλλιέργεια στους αμπελώνες.