Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Θερμοθάλαμος - συγκόλληση

Θερμοθάλαμος - συγκόλληση

Όταν είμαστε περίπου 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία που μπορεί η VNB να φυτέψει τα εμβολιασμένα κλήματα στο φυτώριο τότε βγάζουμε τα εμβολιασμένα κλήματα από τους ειδικούς θαλάμους συντήρησης και τα μεταφέρουμε στους θερμοθαλάμους. Οι θερμοθάλαμοι της VNB είναι άριστα εξοπλισμένοι έτσι ώστε η θερμοκρασία και η υγρασία να είναι απόλυτα ελεγχόμενες και μετρήσιμες. Στους ειδικούς θερμοθαλάμους της VNB πραγματοποιείται η έναρξη συγκόλλησης του εμβολίου με το υποκείμενο. Πρόκειται για το πιο κρίσιμο στάδιο όσον αφορά την τελική ποιοτητα των κλημάτων που θα παραλάβει ο αμπελουργός. Η VNB έχει πετύχει με τις άριστα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις της να δημιουργεί εμβολιασμένα κλήματα με άρτια και ομοιόμορφη συγκόλληση.