Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Αποστολή - πώληση

Αποστολή - πώληση

Τα κληματα πλέον είναι έτοιμα και διαθέσιμα στους αμπελουργούς. Η διανομή τους και η μεταφορά τους είναι πάντα άμεση και ταχύτατη.