Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Δεματοποίηση - συσκευασία

Δεματοποίηση - συσκευασία

Τα κλήματα, αφού μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις της VNB, κλαδεύονται στους δύο οφθαλμούς, πραγματοποιείται η διαλογή τους από έμπειρα καταρτησμένο προσωπικό, στη συνέχεια εμβαπτίζονται για τρίτη φορά σε ειδική παραφίνη, δεματοποιούνται και συσκευάζονται. Τα δέματα είναι 25 τεμάχιων και τα κιβώτια περιέχουν κατά μέσο όρο 400 τεμάχια. Στην συνέχεια τα κιβώτια μεταφέρονται στους ειδικούς θαλάμους συντήρησης των κλημάτων, όπου και μπορούν να συντηρηθούν άριστα για τουλάχιστον 8 μήνες.