Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Εξαγωγή κλημάτων

Εξαγωγή κλημάτων

Η εξαγωγή των κλημάτων προϋποθέτει την άριστη ξυλοποίηση του φυτικού υλικού. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται για τις κλιματικές συνθήκες της Πελλοπονήσου τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Τότε και για περίπου ένα μήνα η VNB πραγματοποιεί την εξαγωγή των κλημάτων.