Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Μητρικές φυτείες εμβολίων διεθνών ποικιλιών (β)

Μητρικές φυτείες εμβολίων διεθνών ποικιλιών (β)

Οι μητρικές φυτείες εμβολίων από ελληνικές ποικιλίες αποτελούν μια μεγάλη καινοτομία της VNB για τον αμπελοοινικό τομέα της Ελλάδας. Πρόκειται για υγιές και πιστοποιημένο υλικό που παράχθηκε από διάφορες ελληνικές ποικιλίες διαμέσου της συνεργασίας της VNB με τον IFV-ENTAV. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2004 και τα πρώτα αποτελέσματα (φυτικό υλικό) θα φτάσουν στους αμπελουργούς το 2015. Η VNB καλλιεργεί σήμερα μια έκταση 15 στρεμμάτων με 17 ελληνικές ποικιλίες, η οποία θα είναι σε πλήρη παραγωγή το 2014-2015. Ταυτόχρονα, ετοιμάζονται άλλα 15 στρέμματα, από το 2013, με επιπλέον ποικιλίες, και αυτά θα είναι σε πλήρη παραγωγή το 2017.