Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Έριζα εμβολιασμένα

Έριζα εμβολιασμένα

Πρόκειται για φυτά ενός έτους, τα οποία έχουν  καλλιεργηθεί στο φυτώριο. Έχουν μήκος 35 - 40 εκατοστά. Είναι διαθέσιμα κάθε χρόνο από τις αρχές Ιανουαρίου έως τα τέλη Ιουνίου του ιδίου χρόνου.  Η διαδικασία προετοιμασίας των έριζων εμβολιασμένων φυτών διαρκεί ενάμιση χρόνο, και ξεκινάει ακριβώς 16 μήνες πριν την διάθεση τους. Συνεπώς οι παραγγελίες των φυτών χρειάζεται να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 1 με 1,5  χρόνο πριν την φύτευση των φυτών από τον αμπελουργό.

Τα έριζα εμβολιασμένα φυτά διατίθενται σε δέματα των 25 τεμαχίων και σε χαρτοκιβώτια των 400 τεμαχίων συνολικά. Διαχωρίζονται σε δύο ποιοτικές κατηγορίες Standard (Στάνταρ) και Certified (Πιστοποιημένο)

Τα φυτά που ανήκουν στην κατηγορία των Πιστοποιημένων είναι φυτοπαθολογικά καλύτερα από τα φυτά που ανήκουν στην κατηγορία Standard, αφού α) είναι σίγουρα απαλλαγμένα ιώσεων στο σύνολό τους (δείτε Τεχνικά Θέματα: φυτοπαθολογία αμπέλου γ) και β) όσο αφορά τους μύκητες ξύλου (ίσκα, ευτυπίωση κ.ά.) το πιθανό ποσοστό προσβολής είναι ελάχιστο, αφού για την παραγωγή του Πιστοποιημένου υλικού η διαδικασία που ακολουθείται "καθαρίζει" το υλικό από αυτές τις ασθένειες και επιπλέον οι αυστηροί έλεγχοι για την παραγωγή του Πιστοποιημένου υλικού δεν επιτρέπουν την εύκολη ανάπτυξη αυτών των ασθενειών μέσα στις μητρικές φυτείες εμβολίων.

Αντίθετα, για τα φυτά που ανήκουν στην κατηγορία του Standard υλικού δεν κατοχυρώνεται ο παραγωγός για την φυτοϋγεία του. Επίσημα το υλικό μπορεί να είναι μολυσμένο από τις επιβλαβείς ιώσεις έως 10%. Στην πράξη όμως, δεν πραγματοποιούνται ιολογικοί έλεγχοι στο Standard υλικό. Επίσης, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μητρικές φυτείες εμβολίων, το υλικό που παράγεται δεν υπόκειται σε κάποιο αυστηρό έλεγχο, συνεπώς είναι αμφιβόλου φυτοϋγείας (ιδιαίτερα για τις ασθένειες του ξύλου).

Φυσικά, και στις δύο περιπτώσεις αυστηρή προϋπόθεση είναι το υποκείμενο να ανήκει στην κατηγορία Πιστοποιημένο, δηλαδή να προέρχεται από Νόμιμες και Πιστοποιημένες Μητρικές Φυτείες Υποκειμένων. Από τη στιγμή που και το υποκείμενο δεν ανήκει στην κατηγορία Πιστοποιημένο, τότε το τελικό προϊόν είναι αρκετά υποβαθμισμένο ποιοτικά και σίγουρα δεν αποτελεί την καλύτερη λύση για την εγκατάσταση ενός αμπελώνα.