Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Assyrtiko

Assyrtiko

 

Καταγωγή

Σαντορίνη (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μέτρια ευρωστία, όψιμης ωρίμανσης.


Οινολογικά στοιχεία

Χαμηλό αλκοόλ, υψηλή οξύτητα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μολυσμένο σε ποσοστό εώς 40%.

Γενετική
Πολύ μεγάλη παραλλακτικότητα.

(11 κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)