Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Asprouda Santorinis

Asprouda Santorinis

 

Καταγωγή

Σαντορίνη (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μικρά σταφύλια, πρώιμης ωρίμανσης.


Οινολογικά στοιχεία

Καλή οξύτητα, αρώματα λευκών φρούτων.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές υλικό.

Γενετική
1 κλώνος

(διασώθηκε με την εύρεση 2 φυτών από το φυτώριο VNB)